هیئت فوتبال استان اصفهان

آغاز کلاس مربیگری B فوتبال آسیا در اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان کلاس مربیگری B فوتبال آسیا از صبح امروز با حضور رضا دهقان نایب رئیس،حمیدرضا دادخواه دبیر،حسن آقا جان مشاورعالی ،رضا صادقی مسئول واحد آموزش هیئت فوتبال استان در مرکزآموزش تخصصی تختی اصفهان به مدرسی مجتبی توتونی مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا و شرکت 24 نفر از مربیان استان و کشور به مدت 16 روز آغاز شد. سرپرستی دوره برعهده ی ابراهیم فتحی میباشد.