هیئت فوتبال استان اصفهان

انتشار نقشه جانمایی دوربین های VAR در ورزشگاههای کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل ازسایت رسمی فدراسیون فوتبال،داوود رفعتی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال با بیان این خبر گفت: با توجه به ضرورت اجرای سیستم کمک داور ویدویی در فصل جدید لیگ برتر و دستور ریاست محترم فدراسیون فوتبال و همچنین مصوبه کارگروه راه اندازی سیستم کمک داور ویدویی،کلیه ورزشگاه های مورد استفاده در لیگ برتر می بایستی براساس نقشه دوربین های این سامانه،نسبت به جانمایی دوربین های صداو سیما و دوربین‌های VAR اقدام نمایند.طبیعتا استقرار صحیح دوربین ها براساس همین نقشه می تواند موجب اجرای این سامانه در هر ورزشگاه شود.