هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست هم اندیشی خانواده رسانه ورزش استان اصفهان باهمت هیئت فوتبال استان اصفهان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان در این نشست هم اندیشی که با هدف افزایش کمی و کیفی تعامل هیئت فوتبال استان اصفهان با رسانه های ورزشی برگزار شد، سپهر آقاابراهیمی رئیس واحد روابط عمومی و مدیر رسانه ای هیئت فوتبال استان اصفهان اظهار داشت هیئت فوتبال همواره پذیرای اصحاب رسانه خواهد بود.

? مدیر رسانه ای هیئت فوتبال استان اصفهان در پاسخ به پیشنهادات خانواده رسانه ورزش استان اعلام کرد که هیئت فوتبال استان اصفهان در تلاش است تا با تشکیل کارگروه مشورتی رسانه ای،جلسات هدفمندی را با باشگاه های لیگ برتری،یگان ویژه و اداره کل ورزش و جوانان برگزار نموده و جهت رفع مشکلات اصحاب رسانه، اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه ای در این خصوص نماید.

? در ادامه،آقاابراهیمی با بیان برخی از دستاورد ها و ارائه گزارشی از عملکرد هیئت فوتبال درسال گذشته از رسانه ها دعوت کرد تا با رصد عملکرد هیئت فوتبال استان این هیئت بزرگ و تاثیر گذار ورزشی را در انجام هر چه بهتر وظایف خود یاری نمایند.

? در پایان این نشست که با حضور حداکثری اصحاب رسانه ورزش استان اصفهان برگزار شد،مدیر رسانه ای هیئت فوتبال از حضور تک تک افراد حاضر در جلسه تقدیر کرد و این امر را نشان از اهتمام و تصمیم ارزشمند رسانه ها مبنی بر تعامل هر چه بیشتر با هیئت فوتبال استان خواند و اظهار داشت که هیئت فوتبال بعنوان متولی بخش عمده و تاثیر گذار ورزش استان از این مسئله بصورت ویژه استقبال خواهد کرد.