هیئت فوتبال استان اصفهان

آزمون مهارت های فردی دختران استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان،آزمون مهارت های فردی دختران استان اصفهان با حضور 36 نفر از دختران (رده سنی نوجوانان و جوانان) و 16 نفر (نونهالان) در سه آیتم 20 امتیازی که آیتم اول شامل:چابکی (نردبان،حلقه،پرش ارتفاع،پا بکس،حرکت بین موانع،دو سرعتی و محاسبه رکورد ) آیتم دوم شامل: دربیل ،کنترل توپ،حرکت بین موانع ،پاس و شوت و آیتم آخر شامل :چابکی و حرکت به سمت دروازه (هدف و دقت در شوت) برگزار گردید و در نهایت 10 نفر زیر توانستند بهترین عملکرد و رکورد را بدست آوردند.

1- سوگل محمدزاده

2-عطیه نوری

3-آتنا بالاورد

4-هستی خسروی

5- هستی محمدی

6-مرضیه جمشیدی

7- آتنا بغلانی

8-محدثه عباسی

9-مریم قاعد امینی

10-مهشید محجوب