هیئت فوتبال استان اصفهان

استعدادیابی فوتسال نونهالان درشهرستان فریدن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان استعدادیابی فوتسال نونهالان با شرکت شهرستان های: فریدن – فریدونشهر – چادگان – گلپایگان -خوانسار و بویین و میاندشت وبا حضور استعدادیابان استان آقایان مهدی بهرامیان و محمد سیوندیان روز جمعه ۲۱ تیرماه به میزبانی هیئت فوتبال شهرستان فریدن درسالن کوثر این شهر برگزار شد.