هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه فستیوال مدارس فوتبال شهر اصفهان

با توجه به دستورالعمل فدراسیون فوتبال مبنی بر برگزاری المپیاد و فستیوال استعدادهای برتر زیر 12سال در مردادماه 98 طبق برنامه تنظیمی زیر ،فستیوال مدارس فوتبال دارای مجوز فعالیت در سال 98 اعلام میگردد:

 

روز :                 تاریخ:                      ساعت:                    موضوع مورد مذاکره :

شنبه                    98/04/29                        ساعت 20                        فستیوال و المپیاد زیر 12 سال استان اصفهان

دوشنبه                 98/04/31                         ساعت 20                        قرعه کشی و دریافت مدارک

جمعه                     98/05/04                       ساعت 8 صبح                    شروع فستیوال