هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه مهم واحد آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان

با توجه به برگزاری دوره تخصصی دانش افزایی ویژه مربیان فعال استان اصفهان و الزام حضور کلیه مربیان فعال در سطح استان و کشور در این دوره، واحد آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ در محل هیئت فوتبال استان اصفهان واقع در سالن پیروزی از مربیان متقاضی شرکت در این دوره ثبت نام می نماید.

مورد تاکید است که حضور کلیه مربیان فعال در این دوره الزامی است.