هیئت فوتبال استان اصفهان

اعزام داور اصفهانی به مسابقات مجتمع فوتسال لیگ برتر رده سنی جوانان کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان آقای محسن سبزواری از استان اصفهان بعنوان داور مسابقات مجتمع فوتسال لیگ برتر رده سنی جوانان کشور فصل مسابقاتی 99-98 در شهر ساوه استان مرکزی از روز جمعه مورخ 28 تیرماه لغایت 2 مردادماه اعزام خواهد شد.