هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری آزمون تئوری داوران فوتبال بانوان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان آزمون تئوری داوران فوتبال بانوان استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 23 تیرماه با حضور آقایان صالحی و خوشنواز رئیس و دبیر واحد داوران و سرکار خانم بختی مسئول امور بانوان هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار گردید.