هیئت فوتبال استان اصفهان

فستیوال والمپیاد استعدادهای برتر فوتسال بانوان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان فستیوال استعدادیابی فوتسال بانوان استان اصفهان روز دوشنبه 24تیرماه ۹۸ در سالن 6 هزار نفری 25 آبان اصفهان و با حضور سر استعدادیاب سرکار خانم زینب شریفی و تیم استعدادیابیشان خانمها : مریم انالویی،زینب علوی،رضوان رضایی ،مریم نصیری و فرزانه نصر برگزارشد. در این المپیاد 27 تیم که جمعا” 300 فوتسالیست از استان اصفهان در آن شرکت داشتند،مورد ارزیابی قرارگرفتند که در پایان 12 استعداد برتر شناسایی و انتخاب شدند.