هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه هیئت فوتبال استان اصفهان درباره الزامات برگزاری مسابقات لیگ های استانی درفصل ۹۹-۹۸

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان،طی جلسه ای،واحد مسابقات اطلاعیه ای در خصوص برگزاری مسابقات لیگ های استان اصفهان و مواردی که تیم ها،داوران و نمایندگان مسابقات در فصل 99-98 ملزم به رعایت آنها میباشند به شرح زیر اعلام کرد:

 

1- جلسه هماهنگی قبل از مسابقه با حضور مدیر مسابقه،سرپرستان دو تیم،پزشکیار،نماینده هیئت فوتبال شهرستان میزبان،نماینده نیروی انتظامی (جهت مسابقات بزرگسالان) و راننده آمبولانس الزامی است.

2- دست صلح قبل و بعد از مسابقات دو تیم و داوران الزامی می باشد.

3- حضور آمبولانس (مجهز به دستگاه شوک)پزشکیار،تکنسین به صورت مجزا برای شروع مسابقه الزامی است.

4- حضور نماینده هیئت فوتبال شهرستان میزبان در جلسه هماهنگی و برگزاری مسابقه الزامی است.

5- مدت زمان تاخیر حضور آمبولانس و نیروی انتظامی (جهت مسابقات بزرگسالان) تنها 20 دقیقه میباشد.بعد از 20 دقیقه انجام مسابقه امکان پذیر نمی باشد.

6- حضور نماینده هیئت فوتبال شهرستان میزبان و مسئولین تیم ها یک ساعت قبل از شروع بازی در محل انجام مسابقه الزامی است.

7- حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ها فقط با ارائه کارت شناسایی تائید شده هیئت فوتبال استان اصفهان ممکن میباشد.