هیئت فوتبال استان اصفهان

رسول کریم زاده از اصفهان داور مسابقات مجتمع فوتبال ساحلی کشور رده سنی امید در شهرستان اردکان شد

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان آقای رسول کریم زاده از استان اصفهان بعنوان داور مسابقات مجتمع فوتبال ساحلی کشور رده سنی امید فصل مسابقاتی ۹۹-۹۸ در شهرستان اردکان استان یزد از روز دوشنبه  مورخ31 تیرماه لغایت 3 مردادماه اعزام خواهد شد.