هیئت فوتبال استان اصفهان

رضایت سرمربی اصفهانی از اردوی تیم ملی نونهالان زیر۱۴سال کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، محمد یاوری سرمربی تیم ملی نونهالان زیر 14 سال اردوی اردبیل را مثبت ارزیابی و این اردو را از یک طرف برای تیم ملی ، بازیکنان و فدراسیون فوتبال و از طرف دیگر برای بازیکنان مستعد رده های پایه استان اردبیل بسیار مفید دانست.

یاوری در ادامه گفت:در این اردو و در طی 2 بازی ، چهل بازیکن اردبیلی توسط کادر فنی و بنده زیر نظر گرفته شدند و در نهایت 2 یا 3 بازیکن از آنها به اردوی بعدی که در بابلسر برگزار خواهد شد ، دعوت می شوند.سر مربی تیم ملی تعداد جلسات تمرینی تیم ملی نونهالان زیر 14 سال را ، 8 جلسه اعلام و از استقبال خوب و پرشور تماشاگران اردبیلی تقدیر کردند .

وی این گونه اردوها را برای بررسی و رصد مهارت های تکتیکی و تاکتیکی بازیکنان تیم ملی نونهالان و بازیکنان تیم منتخب اردبیل و ذوب اهن اردبیل بسیار مفید دانست.با برنامه ریزی های صورت گرفته ، اردوی بعدی تیم ملی نونهالان زیر 14 سال در بابلسر برگزار و پس از ان ، دو اردو در سایر استانها خواهیم داشت.در پایان ، یاوری میزبانی استان اردبیل را بسیار خوب اعلام و از همکاری صمیمانه مسئولین هیئت فوتبال استان اردبیل تشکر کردند.