هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور سعید خدارحمی مسئول واحد پایه وجوانان هیئت فوتبال استان اصفهان در نشست هم اندیشى روساى کمیته هاى جوانان هیات هاى فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال اکبر محمدى رییس کمیته جوانان در ابتداى این نشست ضمن خوش آمدگویى به روساى کمیته هاى جوانان سراسر کشور اظهار داشت: هدف از برگزارى این جلسه هم اندیشى آشنایى و هماهنگى هرچه بیشتر با رویکرد ، اهداف و برنامه هاى کمیته جوانان به منظور اجراى یک برنامه گسترده و هدفمند در این حوزه و در سراسر کشور است.ما باید به دنبال توسعه پایدار فوتبال پایه در سراسر کشور باشیم. یکى از اهداف ایجاد تیم هاى سایه براى تیم اصلى در هر رده سنى است، اقدامى که با هدف ایجاد پشتوانه مناسب براى تیم هاى ملى مختلف انجام مى شود. همچنین در بخش استعدادیابى در روش جدید مراکز استعدادیابى را به شکل گسترده در تمامى استان هاى کشور فعال خواهیم کرد و استعدادیابى به شکل مستمر در این استان ها دنبال مى شود.

ابراهیم شکورى سرپرست دبیرکلى فدراسیون فوتبال نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اهمیت برگزارى چنین برنامه هایى اظهار داشت: این نشست با هدف استفاده از دیدگاهها و نظرات روساى کمیته هاى جوانان استان ها برگزار شده و قطعا مى توانیم با برگزارى چنین جلساتى شاهد توسعه و پیشرفت فوتبال پایه در کشور باشیم.تک تک ما باید براى رفع مشکلات فوتبال کشور تلاش کنیم چرا که تنها اعضاى خانواده فوتبال مى توانند در حوزه فوتبال اثرگذار باشند و مشکلات را به شکل اصولى از میان بردارند.

شکورى اضافه کرد:سرنوشت و آینده فوتبال پایه در دست شماست و در همین راستا مى توانید به بهترین شکل موجب پیشرفت و شکوفایى فرزندان ایران اسلامى در این عرصه باشید. فراموش نکنیم که تنها هدف آموزش فوتبال نیست بلکه هدف و وظیفه اصلى آموزش سبک زندگى است. بر اساس آنچه در دوره هاى گرس روتز AFC آموزش داده شده بچه ها باید از فوتبال لذت مى برند و هدف نهایى این است.

گفتنى است دکتر مازیار رییس کارگروه تیم هاى ملى پایه ، عباس چمنیان، دکتر آقایى و نیما نکیسا مسئول توسعه فوتبال پایه از دیگر سخنرانان این برنامه بودند.

سعید خدارحمی مسئول واحد پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان نیز در این نشست حضور داشت.