هیئت فوتبال استان اصفهان

نخستین کارگاه قوانین رسانه اى فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان وبه نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال، این کارگاه از ساعت ٩ صبح با حضور کریستوفر راج آرلانته مدرس AFC آغاز مى شود و لازم است کلیه شرکت کنندگان جهت دریافت سامانه ترجمه همزمان با همراه داشتن اس اى دى(کارت ورود به جلسه) و کارت شناسایى معتبر از ساعت ۸:۳۰ صبح در هتل المپیک حضور پیدا کنند.
گفتنى است این کارگاه یک روزه با حضور نمایندگان و سردبیران رسانه هاى ورزشى، مدیران رسانه اى باشگاهها و مدیران روابط عمومى هیات هاى فوتبال استان ها از ساعت ٩ صبح الى ١٨ برگزار خواهد شد و در پایان کلیه شرکت کنندگان گواهى حضور در این کارگاه را دریافت مى کنند.