هیئت فوتبال استان اصفهان

دستور العمل برگزاری مسابقات جام حذفی ابلاغ شد.

به گزارشروابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال این دستورالعمل در 15 ماده پیرامون شرایط و نحوه برگزاری رقابت های جام حذفی همچنین قوانین و مقررات حاکم بر این رقابت ها تصویب و ابلاغ شده است.

فایل: دستور العمل برگزاری مسابقات جام حذفی