هیئت فوتبال استان اصفهان

ساحلی باز اصفهانی تیم ملی ایران با ۶ گل بهترین گلزن جام بین قاره ای امارات شد شد

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان امیرحسین اکبری مدافع اصفهانی تیم ملی ایران علیرغم مصدومیت با ۶ گل زده  عنوان اقای گل جام بین قاره ای در سال ۲۰۱۹ امارات را به خود اختصاص داد.