هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری نشست روسای هیئت های فوتبال سراسر استان اصفهان

نشست روسای هیئت های فوتبال شهرستان های استان اصفهان با حضور آقای آذرپی معاون فنی وامور عمرانی فرماندار و روسای هیئت های شهرستان ها راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۷ درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزارگردید.