هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری از تست های آمادگی جسمانی داوران لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان این دوره با حضور ۵۱ داور فعال لیگ برتر فوتسال برگزار و شرکت کنندگان در آخرین روز کلاس تست های آمادگی جسمانی خود را در سالن فوتسال مرکز ملی برگزارکردند.

خانمها :مریم ناصری،پریا سلیمانی،اعظم گلزاری،مرضیه پناهی ،اعظم حسینی،سمیه پودینه و عظیمه شکرانه از اصفهان در این دوره حضور داشتند.