هیئت فوتبال استان اصفهان

آخرین لیست موادممنوعه برای ورزشکاران

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،با توجه به اینکه وادا هر سال نسبت به بروز رسانی لیست مواد ممنوعه اقدام می کند، تمام ورزشکاران سراسر دنیا مکلف به اجرای کامل این لیست هستند. برهمین اساس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) آخرین فهرست مواد ممنوعه در سال 2020 را اعلام کرد.

آخرین لیست مواد ممنوعه