هیئت فوتبال استان اصفهان

مرحله دوم تست کرونای بازیکنان ذوب اهن انجام شد

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان، بازیکنان مربیان کادر فنی و عوامل اجرایی تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان در مرحله دوم تست کرونا شرکت کردند و کلیه آزمایش ها در اختیار فدراسیون پزشکی و سازمان لیگ قرارخواهد گرفت و نتیجه قطعی آن به باشگاه اعلام خواهد شد.
مرحله اول تست کرونا هفته گذشته انجام وجواب تست کلیه نفرات منفی اعلام شد.
بازیکنان امروز را استراحت کرده و ادامه تمرینات پس از اخذ جواب آزمایش از فردا پیگیری خواهد شد.