هیئت فوتبال استان اصفهان

تخطی از مقررات ابلاغی، تخلف انضباطی محسوب می شود

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاههای فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی در کلیه رده ها اعلام کرد:
بر اساس مقررات انضباطی، پایبندی و رعایت تمامی آیین نامه ، بخشنامه ها و دستور العملهای صادره در خصوص چگونگی برگزاری مسابقات فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی در همه رده ها از سوی باشگاهها، بازیکنان و مقامات رسمی لازم و ضروری است.
در ادامه نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال به باشگاهها آمده است: هر گونه تخطی از مقررات ابلاغی، تخلف انضباطی محسوب و قابل ارجاع و رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است.
بر این اساس بر اجرای کامل و دقیق این مقررا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط تاکید می شود.