هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه هماهنگی کمیته آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان، جلسه هماهنگی کمیته آموزش هیات فوتبال استان اصفهان عصر امروز با حضور دبیر هیات فوتبال و مسئول واحد آموزش و اعضای این کمیته در هیات فوتبال استان برگزار شد.
در این جلسه مسئولین کمیته آموزش درخصوص برگزاری دوره های آموزشی و تقویم ورزشی سال 1399 به بحث و تبادل نظر و تصویب آن پرداختند.