هیئت فوتبال استان اصفهان

مجوز رسمی ۱۳ مدرسه فوتبال و فوتسال صادر شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان ، امروز از سوی هیات فوتبال استان اصفهان تعداد 13 مجوز برای افراد متقاضی و واجد شرایط مدارس فوتبال و فوتسال صادر شد. اسامی مدارس فوتبال و فوتسال ثبت شده امروز به شرح زیر است:

آذرخش ریش اصفهان (شهر اصفهان) درجه 2 – فوتبال

تک ستاره شرق اصفهان(پیله وران) درجه 2 – فوتبال

آینده سازان فردای شهر(خمینی شهر) درجه 2 – فوتبال

توحید مهر (خمینی شهر)  درجه 2 – فوتبال

صالحین مهر (مبارکه) درجه 2 – فوتبال

ستارگان نو اندیش صفاهان(فلاورجان) درجه 2 – فوتبال

المپیک امیدهای فردا (شهرضا)درجه 2 – فوتبال

شاهین مبارکه (مبارکه) درجه 2 – فوتبال

دختران ایران زمین (مبارکه) درجه 2 – فوتبال بانوان

دختران ایران زمین (مبارکه) درجه 2 – فوتسال بانوان

بارمان سپهر (خمینی شهر) درجه 2 – فوتسال

ماهان طاد (اصفهان) درجه یک – فوتبال

ماهان طاد (فلاورجان) درجه یک – فوتبال


برای مشاهده اطلاعات کامل مدارس فوتبال دارای مجوز استان اصفهان روی اینجا کلیک کنید و یا به بخش مدارس فوتبال استان اصفهان مراجعه نمایید.