هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه مشترک هیئت فوتبال استان و شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عومی هیات فوتبال استان اصفهان، عصر امروز جلسه ای مشترک با حضور حمیدرضا دادخواه دبیر هیات فوتبال استان اصفهان، امید رحمتی مسئول مسابقات هیات فوتبال استان اصفهان، جعفر جعفری رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان، علی غلامی دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان و سعید ناظمی مسئول مسابقات هیات فوتبال شهرستان اصفهان در محل هیات فوتبال استان برگزار شد. در این جلسه درخصوص مسائل مختلف لیگ 99-1400 بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در جلسه بعدی تصمیمات نهایی اتخاذ گردد.