هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه ثبت نام مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان اصفهان

بسمه تعالی
اطلاعیه ثبت نام مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان اصفهان

نظر به اینکه در اجرای ماده 23 اساسنامه هیئت فوتبال استانها، مجمع عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان در سال 1399 برگزار خواهد شد، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان و داوطلبان (آقایان و بانوان) جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید. جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 16/ 04/ 1399 لغایت 23/ 04/ 1399 به مدت 7 روز کاری از ساعت 9 صبح لغایت 13 ، به آدرس: اصفهان – خیابان جی – خیابان لاهور- مجموعه ورزشی پیروزی- ساختمان هیئت فوتبال استان اصفهان مراجعه فرمایند.

1- تابعیت ایران و سکونت در مرکز استان اصفهان .
2- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
3- عدم سوء پیشینه و محرومیت اجتماعی بر اساس تایید مراجع ذیصلاح قضایی.
4- حداقل سن 35 حداکثر 70 سال تمام در زمان اعلام نامزدی.
5- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن.
6- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مدیریت(با ارائه مستندات).
تبصره بند6: مدیریت دربند مذکور شامل دو بخش دولتی وغیر دولتی به شرح ذیل میباشد :
(الف)درصورت دارا بودن عنوان مدیرکل ،معاونین ایشان و ادارات مستقل زیرنظرمدیرکل رئیس سازمان مستقل در سیستم دولتی ، با ارائه حکم کارگزینی معتبر می باشد.
(ب) در صورت دارا بودن عنوان مدیریت شرکتهای عام وخاص محدود ،میبایست معرفی نامه و یا تائیدیه به همراه زمان شروع و اختتام آن تنظیم و روزنامه ثبتی به پیوست مدارک ارسالی باشد.
(برای افرادی که حداقل چهارسال ریاست هیئت فوتبال استان را عهده داربوده باشد این شرط لازم نیست).
7- سوابق مدیریت سایر هیئت های ورزشی قابل قبول نمی باشد.
8- نامزد ریاست هیئت باید درهنگام ثبت نام شخصاً حاضر و نواب رئیس پیشنهادی خود را جهت احراز صلاحیت معرفی نمایند.
9- شرایط نامزد نائب رئیس هیئت و نائب رئیس امور بانوان، مدیران باشگاه های لیگ استان و روسای هیئت های فوتبال شهرستانها به عنوان عضو هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان اصفهان.
الف: دارای حداقل 35 سال سن.
ب: حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم.
ج: پنج سال سابقه مدیریت و عدم سوء پیشینه و محرومیت اجتماع و بررسی تایید مراجع ذیصلاح.
10- فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی دو سری.
11- دو قطعه عکس 4 * 3

حمیدرضا دادخواه
دبیرمجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان اصفهان