هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار امیر مسعود هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان با مدیر کل صدا و سیما اصفهان

در این جلسه، بر اهمیت تعامل بیشتر دو مجموعه تاکید شد و توافقاتی پیرامون همکاری های آینده صورت گرفت.

هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان در این جلسه از ظرفیت چشمگیر فوتبال استان در زمینه های مختلف سخن گفت و صدا و سیمای ملی را نعمتی جهت فرهنگ سازی، استعدادیابی و گسترش و توسعه فوتبال معرفی کرد.

عبدالحسینی مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز از تمایل این مجموعه جهت همکاری با هیات فوتبال استان اصفهان خبر داد.

نتیجه توافقات صورت گرفته در این جلسه، از فصل آینده مسابقاتی فوتبال استان اصفهان آغاز خواهد شد.

در این نشست، حسن آقا جان مشاور عالی هیئت، ناصر انواری خزانه دار، ملیحه بختی نایب رئیس امور بانوان، رضوان رضایی مسئول مسابقات بانوان، احسان علیپور دبیر واحد پایه و جوانان و سپهر آقاابراهیمی رئیس واحد روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان نیز حضور داشتند.