هیئت فوتبال استان اصفهان

انتصاب حمیدرضا دادخواه به عنوان دبیر هیات فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، طی حکمی از سوی علی طاهری رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، حمیدرضا دادخواه به عنوان دبیر هیات فوتبال استان منصوب شد.