هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه کمیته و دپارتمان داوری با حضور اخوان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، عصر امروز جلسه کمیته و دپارتمان داوری با حضور حاج مهدی اخوان رئیس کمیته داوران ، حمیدرضا دادخواه دبیر هیات فوتبال، احمد صالحی رئیس دپارتمان و دیگر اعضا دپارتمان داوری برگزار و در خصوص وضعیت داوری استان بحث و تبادل نظر شد.