هیئت فوتبال استان اصفهان

حاج مهدی اخوان رئیس کمیته داوران هیات فوتبال استان شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، طی حکمی از سوی علی طاهری رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، حاج مهدی اخوان به عنوان رئیس کمیته داوران هیات فوتبال استان منصوب شد.