هیئت فوتبال استان اصفهان

دکتر جعفر جعفری رئیس کمیته امور شهرستانهای هیات فوتبال استان اصفهان شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، طی حکمی از سوی علی طاهری رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، دکتر جعفر جعفری به عنوان رئیس کمیته امور شهرستانهای هیات فوتبال استان منصوب شد.