هیئت فوتبال استان اصفهان

محمد بیاتی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل هیات فوتبال استان اصفهان شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، طی حکمی از سوی علی طاهری رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، محمد بیاتی به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل هیات فوتبال استان منصوب شد.