هیئت فوتبال استان اصفهان

میترا چین سری نایب رئیس امور بانوان هیات فوتبال استان اصفهان شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، طی حکمی از سوی علی طاهری رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، میترا چین سری به عنوان سرپرست نایب رئیس امور بانوان هیات فوتبال استان اصفهان منصوب شد.