هیئت فوتبال استان اصفهان

مسابقات مجازی تکنیک ها و مهارت فردی (ویژه بانوان)

به گزارش روابط غمومی و امور بین الملل،  هیئت فوتبال استان اصفهان در نظر دارد به مناسبت هفته بسیج یک دوره مسابقه تکنیک ها و مهارتهای فردی ویژه بانوان را به صورت مجازی و به شرح ذیل برگزار نماید. لذا خواهشمند است اقدامات لازم راجهت اطلاع رسانی مبذول فرمائید.

1. مسابقات به صورت انفرادی و در رده های سنی زیر برگزارخواهد شد :
– متولدین ٨٧/١٠/١١ به بالا
– متولدین٨۵/١٠/١١ الی٨٧/١٠/١٠
– متولدین٨٢/١٠/١١ الی٨۵/١٠/١٠
– متولدین٨٠/١٠/١١ الی٨٢/١٠/١٠

2. شرکت درکلیه آیتم ها آزاد می باشد.
3. شرکت کنندگان با حجاب کامل نسبت به ضبط اجرای تکنیک اقدام نمایند. حجم ویدئوهای ارسالی حداکثر با حجم ۲۰ مگابایت و حداکثر زمان ۹۰ ثانیه ای باشد.
4. فیلم های ارسالی باید پیوسته بدون تقطیع و افکت و به صورت افقی گرفته شود.
5. نمونه فیلم ها درگروه واتساپ کمیته مسابقات هیات فوتبال استان گذاشته خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :
– معرفی نامه از هیئت فوتبال شهرستان یا باشگاه مربوطه.
– ارائه شناسنامه درشروع فیلمبرداری الزامی میباشد.
– ارسال تصویر شناسنامه در واتساپ به شماره تلفن : 09162318287

رسم شکل آیتم ها درگروه قرار خواهد گرفت.

آیتم های موردنظر مسابقه:
١- روپایی با دوپا، در زمان ۶٠ ثانیه .
٢- دریبل با ١٢ مانع به صورت مربع فاصله هر مانع ۵٠ سانتیمتر ، درزمان ۶٠ ثانیه .
٣- هد، زمان اجرا ٣٠ ثانیه .
۴- ضربه یا پاس با دیوار به فاصله ۵ متر ، در زمان ۶٠ ثانیه.

امتیاز بر اساس بالاترین تعداد در زمان مشخص شده میباشد.
به نفرات اول تا سوم حکم ، مدال و جوایزی اهدا میگردد .
مهلت ارسال فیلم ها روز پنج شنبه مورخ 20 / 09 / 99 میباشد.