هیئت فوتبال استان اصفهان

تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مجمع عمومی فدراسبون فوتبال با حضور 73   نفر با محوریت تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال امروز صبح (شنبه ۸آذرماه) در هتل آکادمی برگزار شد و با تعداد 70 رای موافق به تصویب رسید.