هیئت فوتبال استان اصفهان

اختتامیه کلاس داوری درجه سه شهرضا

کلاس داوری درجه سه فوتبال در شهرضا به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی هیئت فوتبال استان اصفهان :اختتامیه کلاس داوری فوتبال با حضور دکتر انصاری ریاست اداره ورزش و جوانان شهرضا ، آقای جعفری رئیس هیئت فوتبال شهرضا و تعدادی از پیشکسوتان فوتبال و داوری شهرضا به مدرسی سید رسول احمدی برگزار شد.
در حاشیه اختتامیه داوری فوتبال در شهرضا ، به مناسبت زاد روز آقای پارسایی از زحمات و تلاشهای مستمر ایشان در فوتبال شهرضا قدردانی شد .