هیئت فوتبال استان اصفهان

محرومیت مدیر تیم نشاط آیین مهرگان/کمیته انضباطی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان:طبق قرار دستور موقت کمیته انضباطی هییٔت فوتبال استان اصفهان در خصوص دیدار ذوب آهن اصفهان و نشاط آیٔین مهرگان رده سنی زیر ۱۵سال، آقای مصطفی هادیان مدیر تیم نشاط آیٔین مهرگان تا صدور رأی مقتضی از تمامی مسابقات معلق و محروم گردید.