هیئت فوتبال استان اصفهان

مربی شایسته اصفهان در دوره مربیگری A آسیا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان :دوره مربیگری A کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC با حضور آقای وحید زمانی نماینده استان اصفهان دراین دوره که از 30 بهمن برگزار شده بود و در اسفندماه ۱۳۹۸ ادامه یافت و طی یک دوره فعال یکساله در بهمن ماه ۱۳۹۹ با اختتامیه به پایان رسید.