هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه مرحله نهایی سقوط کنندگان لیگ برتر فوتسال

به گزارش روابط عمومی‌ و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان :برنامه مرحله نهایی (گروه سقوط کنندگان) مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور اعلام شد؛ برنامه تیم بازارهای روز کوثر در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور به شرح زیر است:

هفته اول/ پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶
بازارهای روز کوثر – اهورا بهبهان
سالن پیروزی اصفهان

هفته دوم / پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ساعت ۲۲
بازارهای روز کوثر – ایمان شیراز
سالن پیروزی اصفهان

هفته سوم / پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۲
شهروند – بازارهای روز کوثر
سالن شهید سید رسول حسینی ساری

هفته چهارم / جمعه ۱۰ اردیبهش ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۲

اهورا – بازارهای روز کوثر
سالن علی ابن ابیطالب (ع) بهبهان

هفته پنجم / جمعه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۲
ایمان – بازارهای روز کوثر
سالن ابولفتحی شیراز

هفته ششم (پایانی) / جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶
بازارهای روز کوثر – شهروند
سالن پیروزی اصفهان