هیئت فوتبال استان اصفهان

داوران کاشان ارتقا یافتند

کلاس ارتقاء داوری سه به دو فوتبال در شهرستان کاشان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان: کلاس ارتقاء داوری فوتبال درجه ۳ به ۲ از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ با حضور مدرس رسمی فدراسیون فوتبال آقای استاد حسین نجاتی به مدت ۳ روز در شهرستان کاشان برگزار گردید.

اختتامیه کلاس ارتقاء داوری روز جمعه ۹۹/۱۲/۲۲ با حضور آقایان : حسین خیمه کبود ریاست محترم هیئت فوتبال، سید احمد صالحی ،اسماعیل صفیری ،رحمان بالاورد ،از هیئت فوتبال استان اصفهان با برگزاری آزمون عملی به پایان رسید.