هیئت فوتبال استان اصفهان

استعدادیابی بزرگ بانوان نوجوان اصفهان

استعدادیابی بزرگ بانوان نوجوان استان اصفهان، انتخابی تیم ملی با حضور سرمربی تیم ملی نوجوانان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان : طرح استعدادیابی و استفاده از ظرفیت های موجود در رشته فوتبال در بین بازیکنان نوجوان و آینده دار استان اصفهان با حضور سرکار خانم شادی مهینی سرمربی تیم ملی نوجوانان در مجموعه ورزشی سیمان اصفهان برگزار شد