هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری کارگاه دانش افزایی مربیان بانوان فوتبال ساحلی

به گزارش واحد آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان کارگاه دانش افزایی مربیان بانوان فوتبال ساحلی استان اصفهان با تدریس آقای علی نادری مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با شرکت مربیان بانوان حاضر در مسابقات فوتبال ساحلی بانوان در روز دوشنبه مورخ 1400/5/11 برگزار شد.