هیئت فوتبال استان اصفهان

اعلام آراء انضباطی مسابقات لیگهای مختلف استان اصفهان

به گزارش کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان آراء انضباطی مسابقات لیگهای مختلف استان اصفهان به شرح ذیل اعلام گردید:

 

لیگ برتر فوتسال بزرگسالان استان اصفهان فصل 14001_1400

تیم سلطانعلی فین کاشان-سه بر صفر بازنده بدلیل غیرمجاز بودن حضور آقای سید رضا مهندسی فینی

سیدرضا مهندسی فینی بازیکن تیم سلطان علی فین کاشان _ محرومیت از شرکت دو مسابقه و مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی

 

لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان اصفهانفصل 1400-1399

مسابقه دوتیم اصفهان صنعت ابریشم_ تاراز چادگان

رضا شجاعی سرپرست تیم تاراز چادگان_ یک جلسه محرومیت و دومیلیون ریال جریمه نقدی

تیم تاراز چادگان_ چهار ملیون ریال جریمه نقدی

لیگ دسته اول فوتسال تونهالان استان اصفهان فصل 1400-1399

مسابقه بین دو تیم مقاومت مرصاد چادگان _ پای بوئین ومیاندشت در مورخه 1400/1/15

پاس بوئین ومیاندشت_ سه بر صفر بازنده و پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی

لیگ دسته اول فوتسال رده جوانان استان اصفهان فصل 1400-1399

مسابقه دوتیم امید جوان سمیرم _ ساجد لنجان در مورخه 1399/12/2

تیم ساجد لنجان_ سه بر صفر بازنده و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی

 

لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان اصفهان فصل 1400_1399

مسابقه بین دو تیم ماهان طاد اصفهان_ آذر صنعت گلپایگان در مورخه 1399/10/19

سهراب باقری سرپرست آذر صنعت گلپایگان_ دوجلسه محرومیت و دو میلیون ریال جریمه نقدی

مهدی سلامی یک جلسه محرومیت و یک میلیون ریال جریمه نقدی

 

لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان اصفهان فصل 1400_1399

مسابقه دوتیم تاراز چادگان _ پویا نیکان گز در مورخه 1399/08/16

تیم تاراز چادگان_ یک میلیون ریال جایزه نقدی

مصیب هارونی مربی تیم تاراز چادگان_ چهار جلسه محرومیت و مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی

داود محمدی مربی تیم پویا نیکان گز_چهلر جلسه محرومیت و ده میلیون ریال جریمه نقدی

 

لیگ دسته اول فوتسال نوجوانان استان اصفهان فصل 1400-1399

مسابقه دوتیم انقلاب خوانسار _وزین پویش فریدن در مورخه 1400/04/15 در سالن کوثر خوانسار

علی براتی بازیکن وزین پویش فریدن شش ماه محرومیت و بیست میلیون ریال جریمه نقدی

تیم وزین پویش فریدن _ بیست میلیون ریال جریمه نقدی

 

لیگ دسته اول فوتسال  نوجوانان استان اصفهان فصل 1400_1399

مسابقه دو تیم ساجد لنجان_ امید جوان سمیرم در مورخ 1400/1/15 در سالن هلال احمر لنجان

وحید منصورزاده مدیر تیم امید جوان سمیرم_ چهار جلسه محرومیت و سه میلیون ریال جریمه نقدی

احسان داوری تدارکات تیم امید جوان سمیرم_ سه جلسه محرومیت و سه میلیون ریال جریمه نقدی

تیم امید جوان سمیرم _ سه بر صفر بازنده و نه میلیون ریال جریمه نقدی

 

لیگ برتر فوتسال امید استان اصفهان فصل1400_1399

مسابقه بین دو تیم جهان پسند لنجان _ شاهین فریدونشهر در مورخ 1400/03/26 در سالن قیام زرین شهر

سجاد کاظمی مدیر تیم جهان پسند لنجان_دو جلسه محرومیت و سه میلیون ریال جریمه نقدی