هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری اهداء جام قهرمانی مسابقات حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان