هیئت فوتبال استان اصفهان

مرحله نهایی استعدادیابی فوتبال ۱۶سال استان اصفهان برگزار شد

به گزارش سایت هیئت فوتبال استان اصفهان مرحله نهایی اردوی استعدادیابی ۱۶سال مرحله استانی روز پنجشنبه  با حضور دکتر غلامرضا جعفری نایب رئیس، حمیدرضا دادخواه دبیر، دکتر علی ناظمی مسئول واحد پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان و کلیه استعدادیابان استان و حضور ۴۰بازیکن برگزار شد.
مرحله ابتدایی طرح استعدادیابی در کل استان وبه مرکزیت شهرستانهای گلپایگان،کاشان،چادگان،اصفهان زیر نظر هیئت فوتبال استان برگزار گردید .
بعد از مرحله نهایی تعداد پانزده بازیکن به مرحله منطقه ای کشور معرفی می شوند.که بعد از چهار مرحله منطقه ای کشور نفرات برتر به مرحله ملی معرفی خواهند شد.
اصفهان نیز یکی از چهار میزبان مرحله منطقه ای کشور می باشد.