هیئت فوتبال استان اصفهان

ابقاء رئیس هیئت فوتبال شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهریریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، «سید اکبر موسوی» به عنوان ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنجان در سمت خودابقا شد.