هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه هفته اول و دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال استان اصفهان(رده بزرگسالان)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، برنامه هفته نخست تا چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال استان اصفهان به شرح زیر است:

هفته اول:

هیئت فوتبال بخش مرکزی -ستارگان لنجان

چرمهین لنجان – صنعت نفت اصفهان

پادما یدک ایرانیان – سلحشور لنجان

پدیده صنعت مبارکه – سپهر فولاد لنجان

فولاد ایریک اصفهان – تاراز چادگان

پیام زیدی  کاشان – آذر صنعت گلپایگان

ماهان طاد – پدیده رهنان

هفته دوم:

هیئت فوتبال بخش مرکزی – چرمهین لنجان

ستارگان لنجان – سلحشور لنجان

سپهر فولاد لنجان – صنعت نفت اصفهان

پادما یدک ایرانیان – تاراز چادگان

آذر صنعت گلپایگان – پدیده صنعت مبارکه

فولاد ایریک اصفهان – پدیده رهنان

ماهان طاد – پیام زیدی  کاشان

انتهای پیام/