هیئت فوتبال استان اصفهان

نتایج هفته نخست الی سوم لیگ رده سنی ۱۳ سال استان اصفهان

13سال

اول

اول

4

شنبه

1400/07/03

سبزپوشان آریائی

6

تام

0

13سال

اول

اول

5

شنبه

1400/07/03

سپاهان نجف اباد

1

یاوران المهدی

4

13سال

اول

اول

1

شنبه

1400/07/03

آبی پوشان

 3

ماهان طاد

 0

13سال

اول

اول

3

یکشنبه

1400/07/04

نوژن

2

میلاد برخوار

0

13سال

برتر

اول

2

شنبه

1400/07/03

ذوب آهن

3

مهرگان

0

13سال

برتر

اول

6

یکشنبه

1400/07/04

آبفا

4

انقلاب ورزش

1

13سال

برتر

اول

1

یکشنبه

1400/07/04

سپاهان نوین

0

کیان سپهر کاشان

0

13سال

برتر

اول

5

یکشنبه

1400/07/04

فولاد مبارکه سپاهان

6

یاران واحد فولادشهر

0

13سال

برتر

اول

4

یکشنبه

1400/07/04

نامداران

2

ستارگان لنجان

3

13سال

برتر

اول

3

یکشنبه

1400/07/04

آتیه سازان

2

آینده سازان

1

13سال

برتر

اول

7

یکشنبه

1400/07/04

پاسارگاد شاهین شهر

1

افسر آران و بیدگل

1

13سال

اول

دوم

8

شنبه

1400/07/10

پادما یدک ایرانیان

0

آبی پوشان

1

13سال

اول

دوم

9

شنبه

1400/07/10

میلاد برخوار

1

ماهان طاد

2

13سال

اول

دوم

10

شنبه

1400/07/10

ضربه آزاد نقش جهان

2

سبزپوشان آریائی

7

13سال

برتر

دوم

8

شنبه

1400/07/10

ذوب آهن

2

سپاهان نوین

1

13سال

برتر

دوم

9

شنبه

1400/07/10

آینده سازان

0

کیان سپهر کاشان

6

13سال

برتر

دوم

12

شنبه

1400/07/10

ستارگان لنجان

1

آبفا

1

13سال

برتر

دوم

13

شنبه

1400/07/10

افسر آران و بیدگل

1

فولاد مبارکه سپاهان

1

13سال

برتر

دوم

14

شنبه

1400/07/10

انقلاب ورزش

 

پاسارگاد شاهین شهر

 

13سال

برتر

دوم

14

یکشنبه

1400/07/11

انقلاب ورزش

3

پاسارگاد شاهین شهر

0

13سال

برتر

دوم

10

یکشنبه

1400/07/11

مهرگان

0

نامداران

0

13سال

برتر

دوم

11

یکشنبه

1400/07/11

یاران واحد فولاد شهر

2

آتیه سازان

2

13سال

اول

دوم

12

یکشنبه

1400/07/11

تام

1

پتوی لاله

2

13سال

اول

دوم

13

یکشنبه

1400/07/11

طلائی پوشان لنجان

1

سپاهان نجف آباد

1

13سال

اول

سوم

14

جمعه

1400/07/16

آبی پوشان

4

میلاد برخوار

1

13سال

اول

سوم

17

جمعه

1400/07/16

پتوی لاله

3

ضربه آزاد نقش جهان

1

13سال

برتر

سوم

17

جمعه

1400/07/16

کیان سپهر کاشان

8

یاران واحد فولادشهر

0

13سال

اول

سوم

15

شنبه

1400/07/17

سبزپوشان آریائی

3

پادمان یدک ایرانیان

0

13سال

اول

سوم

19

شنبه

1400/07/17

سپاهان نجف اباد

0

تام

0

13سال

اول

سوم

16

شنبه

1400/07/17

ماهان طاد

0

یاوران المهدی

0

13سال

برتر

سوم

19

شنبه

1400/07/17

آتیه سازان

0

افسر آران و بیدگل

3

13سال

برتر

سوم

20

یکشنبه

1400/07/18

پاسارگاد شاهین شهر

1

ستارگان لنجان

2

13سال

برتر

سوم

15

یکشنبه

1400/07/18

سپاهان نوین

7

آینده سازان

0

13سال

برتر

سوم

21

یکشنبه

1400/07/18

فولاد مبارکه سپاهان

5

انقلاب ورزش

0

13سال

برتر

سوم

16

یکشنبه

1400/07/18

نامداران

0

ذوب آهن

4

13سال

اول

سوم

18

یکشنبه

1400/07/18

نوژن

0

طلائی پوشان لنجان

2