هیئت فوتبال استان اصفهان

نتایج هفته نخست الی سوم لیگ رده سنی ۱۵ سال استان اصفهان

15سال

برتر

اول

5

یکشنبه

1400/07/04

پیشگامان آبفا

1

تام

3

15سال

برتر

اول

1

یکشنبه

1400/07/04

نامداران

0

ذوب آهن

6

15سال

برتر

اول

6

سه شنبه

1400/07/06

آینده سازان

0

پادمان یدک ایرانیان

5

15سال

برتر

اول

2

یکشنبه

1400/07/04

انقلاب ورزش

4

یاوران المهدی

1

15سال

برتر

اول

3

سه شنبه

1400/07/06

سپاهان نوین

 

نوژن

 

15سال

اول

اول

1

دوشنبه

1400/07/05

پیام پرواز

 

نصف جهان

 

15سال

اول

اول

2

یکشنبه

1400/07/04

ستارگان لنجان

2

پاسارگاد صفاهان

2

15سال

اول

اول

3

دوشنبه

1400/07/05

سپاهان نجف اباد

 

سبزپوشان آریائی

 

15سال

اول

اول

4

دوشنبه

1400/07/05

سرخ پوشان شهرضا

 

آتیه سازان

 

15سال

اول

اول

5

دوشنبه

1400/07/05

طلائی پوشان لنجان

 

آبفا

 

15سال

اول

اول

6

یکشنبه

1400/07/04

شهرسنگ

 

طلائی پوشان اصفهان

 

15سال

اول

اول

7

دوشنبه

1400/07/05

ماهان طاد

 

پارس

 

15سال

برتر

دوم

7

یکشنبه

1400/07/11

انقلاب ورزش

3

نامداران

2

15سال

برتر

دوم

12

یکشنبه

1400/07/11

پادما یدک ایرانیان

1

پیشگامان آبفا

1

15سال

اول

دوم

10

یکشنبه

1400/07/11

پاسارگاد صفاهان

4

شهر سنگ

4

15سال

اول

دوم

11

یکشنبه

1400/07/11

پارس

3

سپاهان نجف آباد

1

15سال

اول

دوم

12

یکشنبه

1400/07/11

آتیه سازان

3

ماهان طاد

0

15سال

برتر

دوم

10

دوشنبه

1400/07/12

تام

0

سپاهان نوین

3

15سال

برتر

دوم

8

دوشنبه

1400/07/12

نوژن

1

ذوب آهن

7

15سال

برتر

دوم

9

دوشنبه

1400/07/12

یاوران المهدی

2

نشاط آئین مهرگان

1

15سال

برتر

دوم

11

دوشنبه

1400/07/12

ایساتیس شاهین شهر

3

تن ساز همراه

0

15سال

اول

دوم

8

دوشنبه

1400/07/12

ستارگان لنجان

0

پیام پرواز

1

15سال

اول

دوم

9

دوشنبه

1400/07/12

سرخ پوشان شهرضا

1

نصف جهان

8

15سال

اول

دوم

13

دوشنبه

1400/07/12

آینده سازان

5

طلائی پوشان لنجان

0

15سال

برتر

سوم

18

یکشنبه

1400/07/18

پیشگامان آبفا

9

ایساتیس شاهین شهر

0

15سال

برتر

سوم

13

یکشنبه

1400/07/18

نامداران

1

نوژن

3

15سال

برتر

سوم

14

یکشنبه

1400/07/18

نشاط آئین مهرگان

0

انقلاب ورزش

3

15سال

برتر

سوم

15

دوشنبه

1400/07/19

ذوب آهن

4

تام

0

15سال

اول

سوم

19

دوشنبه

1400/07/19

طلائی پوشان لنجان

1

آتیه سازان

0

15سال

اول

سوم

18

دوشنبه

1400/07/19

سپاهان نجف اباد

2

آینده سازان

6

15سال

برتر

سوم

16

دوشنبه

1400/07/19

تن ساز همراه

1

یاوران المهدی

2

15سال

اول

سوم

17

دوشنبه

1400/07/19

ماهان طاد

1

پاسارگاد صفاهان

6

15سال

برتر

سوم

17

دوشنبه

1400/07/19

سپاهان نوین

2

پادمان یدک ایرانیان

1

15سال

اول

سوم

14

دوشنبه

1400/07/19

پیام پرواز

3

سرخ پوشان شهرضا

0

15سال

اول

سوم

15

دوشنبه

1400/07/19

شهرسنگ

2

ستارگان لنجان

1

15سال

اول

سوم

16

دوشنبه

1400/07/19

نصف جهان

0

پارس

0