هیئت فوتبال استان اصفهان

نتایج هفته نخست الی سوم لیگ ۱۶ سال استان اصفهان

16سال

برتر

اول

6

پنج شنبه

1400/07/08

پادما یدک ایرانیان

6

پیام پرواز

0

16سال

برتر

اول

5

پنج شنبه

1400/07/08

ذوب آهن نوین

0

سپاهان نوین

2

16سال

برتر

اول

1

پنج شنبه

1400/07/08

انقلاب ورزش

1

نشاط آئین مهرگان

1

16سال

برتر

اول

2

جمعه

1400/07/09

آینده سازان

5

پتوی لاله

0

16سال

برتر

اول

4

جمعه

1400/07/09

نوژن

2

آبفا

2

16سال

برتر

اول

3

جمعه

1400/07/09

یاوران المهدی

3

جاوید کاشان

3

16سال

اول

اول

1

جمعه

1400/07/09

سرخ پوشان اصفهان

0

نصف جهان

1

16سال

اول

اول

2

پنج شنبه

1400/07/08

نامداران

1

ستارگان نجف آباد

1

16سال

اول

اول

3

م

م

پاسارگاد صفاهان

 

بهمن

 

16سال

اول

اول

4

جمعه

1400/07/09

سبحان تیران

2

سبزپوشان شاهین شهر

1

16سال

اول

اول

5

پنج شنبه

1400/07/08

تام

2

آتیه سازان

4

16سال

اول

اول

6

پنج شنبه

1400/07/08

آذرصنعت گلپایگان

4

افسر آران و بیدگل

1

16سال

اول

اول

7

م

م

ستارگان لنجان

 

ماهان طاد

 

16سال

اول

دوم

11

پنج شنبه

1400/07/15

آتیه سازان

 

پاسارگاد صفاهان

 

16سال

اول

دوم

12

پنج شنبه

1400/07/15

سبزپوشان شاهین شهر

2

آذر صنعت گلپایگان

1

16سال

اول

دوم

14

جمعه

1400/07/16

افسر آران و بیدگل

 

ستارگان لنجان

 

16سال

برتر

دوم

11

جمعه

1400/07/16

آبفا

1

پادمان یدک ایرانیان

1

16سال

برتر

دوم

7

جمعه

1400/07/16

آینده سازان

2

انقلاب ورزش

0

16سال

برتر

دوم

9

جمعه

1400/07/16

پتوی لاله

1

نوژن

3

16سال

برتر

دوم

12

جمعه

1400/07/16

پیام پرواز

0

ذوب آهن نوین

1

16سال

برتر

دوم

8

جمعه

1400/07/16

جاوید کاشان

0

نشاط آئین مهرگان

1

16سال

برتر

دوم

10

جمعه

1400/07/16

سپاهان نوین

8

یاوران المهدی

0

16سال

اول

دوم

10

جمعه

1400/07/16

ستارگان نجف آباد

0

سبحان تیران

0

16سال

اول

دوم

8

جمعه

1400/07/16

نامداران

2

سرخ پوشان اصفهان

0

16سال

برتر

سوم

16

پنج شنبه

1400/07/22

پادما یدک ایرانیان

 

پتوی لاله

 

16سال

برتر

سوم

13

پنج شنبه

1400/07/22

انقلاب ورزش

 

جاوید کاشان

 

16سال

اول

سوم

19

پنج شنبه

1400/07/22

تام

 

سبزپوشان شاهین شهر

 

16سال

برتر

سوم

18

پنج شنبه

1400/07/22

ذوب آهن نوین

 

آبفا

 

16سال

برتر

سوم

15

پنج شنبه

1400/07/22

نشاط آئین مهرگان

 

سپاهان نوین

 

16سال

اول

سوم

17

پنج شنبه

1400/07/22

آذرصنعت گلپایگان

 

ستارگان نجف آباد

 

16سال

اول

سوم

16

پنج شنبه

1400/07/22

نصف جهان

 

آتیه سازان